Cánh tả ở Séc đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử bổ sung vào Thượng viện và lần đầu tiên chiếm đa số tại cơ quan lập pháp này.

[CH Séc tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp tại 14 tỉnh]

Kết quả kiểm phiếu vòng hai cuộc bầu cử bổ sung diễn ra trong hai ngày 19-20/10 xác nhận Đảng Xã hội-Dân chủ (SDP) giành 13/27 ghế bầu bổ sung vào Thượng viện Séc gồm 81 ghế.

Đảng Dân chủ Công dân (CDP) cầm quyền chỉ giành bốn ghế. Hai đảng cánh hữu TOP09 và Dân chủ Cơ đốc giáo đều giành mỗi đảng hai ghế. Đảng Cộng sản Séc và Moravia (CPCM) giành một ghế.

Như vậy, cánh tả Séc hiện có 49/81 ghế của Thượng viện (SDP- 46 ghế, CPSM- hai ghế và Đảng Quyền công dân- một ghế).

Tỷ lệ cử tri tham gia vòng hai bầu cử chỉ đạt 18,6%. Hiến pháp Séc quy định Thượng viện nước này gồm 81 ghế với nhiệm kỳ sáu năm, nhưng cứ hai năm phải đổi mới 1/3 số ghế./.

(TTXVN)