Cao Bang cong bo danh sach 50 dai bieu Hoi dong Nhan dan tinh hinh anh 1Cử tri dân tộc bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Chiều 28/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tỉnh Cao Bằng đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 10 người ứng cử; bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, trong tổng số 83 người ứng cử.

Toàn tỉnh Cao Bằng có số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,65% tổng số cử tri; trong đó, huyện Trà Lĩnh đạt 100%, huyện Hạ Lang đạt 100%, huyện Phục Hòa đạt 100%, huyện Hòa An đạt 100%.

Danh sách 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021:

Đơn vị bầu cử số 1 huyện Hà Quảng:
1. Trần Văn Bộ
2. Nguyễn Thị Phương
3. Bế Thanh Tịnh

Đơn vị bầu cử số 2 huyện Thông Nông:
1. Hoàng Văn Bảo
2. Đàm Thu Hằng
3. Nông Thanh Tùng

Đơn vị bầu cử số 3 huyện Trà Lĩnh:
1. Nông Văn Đàm
2. Nông Xuân Kiên
3. Hà Nhật Lệ

Đơn vị bầu cử số 4 huyện Hạ Lang:
1. Hoàng Đức Hậu
2. Thẩm Văn Phán
3. Vũ Khắc Quang

Đơn vị bầu cử số 5 huyện Phục Hòa:
1. Nông Thị Hà
2. Nông Văn Khương
3. Nông Hải Lưu

Đơn vị bầu cử số 6 huyện Thạch An:
1. Hoàng Xuân Ánh
2. Nông Xuân Ngọc
3. Triệu Thị Thiết

Đơn vị bầu cử số 7 huyện Quảng Uyên:
1. Hoàng Thị Vân Anh
2. Đặng Văn Dũng
3. Hà Ngọc Giáp
4. Lương Văn Hơn

Đơn vị bầu cử số 8 huyện Trùng Khánh:
1. Nông Tiến Dũng
2. Ngân Bá Đinh
3. Hoàng Văn Đội
4. La Văn Hồng

Đơn vị bầu cử số 9 huyện Nguyên Bình:
1. Mã Thu Huyền
2. Bàn Văn Lân
3. Nguyễn Bích Ngọc
4. Bế Xuân Tiến

Đơn vị bầu cử số 10 huyện Bảo Lạc:
1. Công Văn Hưu
2. Lãnh Thị Mai
3. Nông Văn Phong
4. Đàm Thị Trung Thu
5. Địch Xuân Thùy

Đơn vị bầu cử số 11 huyện Bảo Lâm:
1. Hoàng Văn Chức
2. Nông Văn Dực
3. Nguyễn Văn Hồng
4. Dương Thùy Tiên
5. Ma Thế Tuyết

Đơn vị bầu cử số 12 huyện Hòa An:
1. Đàm Viết Hà
2. Vũ Quang Luyện
3. Vương Ánh Ngân
4. Hoàng Thị Ánh Nguyệt
5. Đặng Trọng Sơn

Đơn vị bầu cử số 13 Thành phố Cao Bằng:
1. Nguyễn Thúy Anh
2. Đàm Văn Dũng
3. Đàm Văn Eng
4. Lê Trung Hiếu
5. Lương Tuấn Hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)