Điểm thu mua, xay xát ngô tại Sơn La. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chính thức công bố phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho hai sản phẩm ngô biến đổi gen là sản phẩm GA21 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam và NK603 của công ty Dekalb Việt Nam (thuộc tập đoàn Monsanto-Hoa Kỳ) để tiến tới nhân rộng trồng các sản phẩm này trong năm 2015.

Các sản phẩm ngô này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, thẩm định, xem xét kỹ lưỡng theo đúng các quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16/5/2013 của bộ này và của các nhà khoa học trong tổ chuyên gia, những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan và Hội đồng an toàn sinh học với các thành viên đại diện của các Bộ, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công Thương, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các công ty được cấp giấy chứng nhận phải tổ chức quản lý, giám sát an toàn sinh học và định kỳ 1 lần/năm báo cáo bằng văn bản về thời gian, địa điểm và diện tích đã phóng thích ngô biến đổi gen gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mặt khác, khi xuất hiện các thông tin khoa học mới về rủi ro, tác động bất lợi hoặc khi xảy ra sự cố đối với môi trường và đa dạng sinh học của ngô biến đổi gen NK603 và GA21 tại Việt Nam, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị quản lý có liên quan và khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục các sự cố xảy ra.

Trước khi được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học tại Việt Nam, ngô biến đổi gen NK603 đã được 11 quốc gia phê chuẩn và sản phẩm ngô GA21 đã được 9 quốc gia cấp phép phóng thích vào môi trường; trong đó có các quốc gia phát triển như: Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản…

Việc công nhận các sản phẩm ngô biến đổi gen của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang dần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và tiến gần hơn tới mục tiêu bắt đầu trồng nhân rộng một số giống cây biến đổi gen tại Việt Nam vào năm 2015./.