Cán bộ thú y thực hiện tiêm phòng cho đàn gia cầm nuôi tại các hộ gia đình ở Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm)

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắcxin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và các đơn vị thực hiện xuất vắcxin hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

Theo đó, các địa phương nhận hỗ trợ lần này bao gồm các tỉnh: Kiên Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Thuận.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 30 tấn hóa chất sát trùng Sodium Chlorite 20% hỗ trợ tỉnh Kiên Giang và 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid hỗ trợ tỉnh Bình Thuận.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân An thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 90 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min. Trong số này, tỉnh Kiên Giang nhận 20 tấn, tỉnh Nghệ An nhận 20 tấn và 50 tấn cho tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám yêu cầu Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho các tỉnh phòng chống dịch bệnh thủy sản và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.