Hillary Clinton

218

Donald Trump

290


Cử tri Mỹ hồi hộp chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Tính tới tối ngày 9/11 theo giờ Việt Nam, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được 290 phiếu đại cử tri, vượt qua mốc 270 để đắc cử Tổng thống Mỹ.

Đối thủ thuộc đảng Dân chủ Hillary Clinton chỉ giành được 218 phiếu đại cử tri, chấp nhận thất bại được coi là bất ngờ.

Các bang chưa công bố là Michigan, Minnesota và New Hampshire.

 

DONALD TRUMP (290)

Alabama (9)

Alaska (3)

Arizona (11)

Arkansas (6)

Florida (29)

Georgia (16)

Idaho (4)

Indiana (11) 

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiana (8) 

Maine (1 - một bang chia rẽ)

Mississippi (6)

Missouri (10)

Montana  (3)

Nebraska (5)

North Carolina (15)

North Dakota (3)

Ohio (18)

Oklahoma (7) 

Pennsylvania (20)

South Carolina (9)

South Dakota (3)

Tennessee (11) 

Texas (38)

Utah (6)

West Virginia (5)

Wisconsin (10)

Wyoming (3) 

HILLARY CLINTON (218)

California (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Hawaii (4)

Illinois (20)

Maine (3 out of 4)

Maryland (10)

Massachusetts (11) 

New Jersey (14)

New Mexico (5)

Nevada (6)

New York (29)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virginia (13)

Washington state (12)

Washington, DC (3)