Phiên đấu giá Công ty Cấp nước Kon Tum, ngày 26/10. (Ảnh : HNX)

Ngày 26/9, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Kon Tum đã chào bán 5,2 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 62,59% vốn điều lệ của Công ty sau cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần.
    
Trong phiên đấu, hai nhà đầu tư cá nhân và 1 tổ chức tham gia dự thầu với  khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 5,6 triệu cổ phần và cao hơn 1,09 lần so với lượng chào bán.

Kết quả, Cấp nước Kon Tum đã bán hết 5,2 triệu cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) với giá đấu thành công bình quân đạt 12.718 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 66,3 tỷ đồng./.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)