Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký Giấy phép số 279/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam vào ngày 16/9.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây (WesternBank) và Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

Ngân hàng được phép thành lập có tên bằng tiếng việt là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam; tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Public Bank, tên viết tắt là PVcomBank. Ngân hàng này có trụ sở chính tại số 22, Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; có vốn điều lệ là 9.000 tỷ đồng và thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày được cấp phép thành lập và hoạt động.

Nội dung hoạt động chính của PVcomBank bao gồm: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong và ngoài nước; cấp tín dụng; mở tài khoản cho khách hàng; cung ứng các phương tiện thanh toán; vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, PVcomBank được vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước; tham gia thị trường tiền tệ; kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế; Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 12/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 2018/QĐ-NHNN về việc hợp nhất WesternBank và PVFC.

Ngân hàng hợp nhất có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hai bên; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo hợp nhất và tổ chức khai trương hoạt động ngân hàng hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm hợp nhất, PVcomBank có quy mô tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng được duy trì trong 2 năm 2013 và 2014; tiếp tục tăng vốn lên 12.000 tỷ đồng trong năm 2015 để đảm bảo sự phát triển liên tục và đạt tỷ lệ an toàn vốn tối ưu.

Mạng lưới hoạt động của PVcomBank sẽ được khai thác sâu rộng với 102 điểm giao dịch (01 Hội sở, 30 chi nhánh, 67 phòng giao dịch, 04 quỹ tiết kiệm) tại các tỉnh thành trọng điểm của cả nước trên cơ sở kế thừa và phát triển các chi nhánh, điểm giao dịch của PVFC và WesternBank./.