Câu lạc bộ Bayern Munich tại lễ hội bia thường niên Oktoberfest

Oktoberfest bắt nguồn từ lễ cưới một gia đình hoàng tộc xứ Bavarian năm 1810. Từ 1819, nó là sự kiện chính thức của Munich bắt đầu từ kết thúc vao
(Vietnam+)