Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Theo con số ước tính của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) công bố ngày 22/3, số người nghèo tại khu vực này trong năm 2015 lên đến 175 triệu người, tăng 7 triệu so với năm 2014.

Kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm 2015 sa sút, trong bối cảnh giá nguyên liệu lao dốc và sự giảm tốc của nền kinh tế lớn nhất khu vực Brazil là những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng số lượng người nghèo.

Thư ký điều hành CEPAL, bà Alicia Bárcena kêu gọi các nước Mỹ Latinh cần phải tạo công ăn việc làm có chất lượng cao hơn với các quyền và bảo trợ xã hội, mức lương tối thiểu bảo đảm an sinh, và đảm bảo chi tiêu xã hội trong cuộc chiến giảm nghèo.

Theo CEPAL, hầu hết các nước đã đạt được tiến bộ trong việc phân bổ thu nhập tính theo hệ số Gini (0 là bình đẳng hoàn toàn và 1 là bất bình đẳng tối đa).

Theo đó, hệ số Gini của khu vực đã có những cải thiện rõ ràng khi giảm từ 0,507 (điểm) năm 2010 xuống 0,491 (điểm) năm 2014.

Bên cạnh đó, CEPAL cũng lưu ý rằng trong năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của số người giàu (chiếm 10% dân số) cao gấp 14 lần so với thu nhập bình quân của những người thu nhập thấp./.