Ảnh minh họa. (Nguồn: Cloud Invest)

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tiến Thịnh Phát.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tiến Thịnh Phát có trụ sở chính tại 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 031/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh-Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 27/2/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 27/5/2015.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, công ty này sẽ bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, Cục Quản lý Cạnh tranh đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do công ty giải thể và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý Cạnh tranh đăng tải thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tiến Thịnh Phát có quyền thông báo đến Cục về việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục Quản lý Cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tiến Thịnh Phát được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP./.