Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 3(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 4(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 5(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 6(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 7(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Cham soc thai phu, ba me cho con bu, tre so sinh mac COVID-19 o nha hinh anh 8(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)