Ngày 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm học 2012-2013, một số trường tiểu học sử dụng sách giáo khoa hoặc tài liệu thay sách giáo khoa để giảng dạy Tiếng Anh tiểu học mà chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, cho phép sử dụng.

Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo phải rà soát tình hình sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu thay sách giáo khoa trong dạy học Tiếng Anh ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, thành phố để chấn chỉnh sai phạm, hướng dẫn các trường thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Bộ yêu cầu từ năm học 2013-2014, các trường không đưa thêm tài liệu mới để thay sách giáo khoa Tiếng Anh vào giảng dạy khi chưa được Bộ thẩm định, cho phép.

Bộ đã nhận được báo cáo kết quả thí điểm và thẩm định chất lượng các tài liệu "Family and Friend", "I learn""Dyned" của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo thẩm định chất lượng tài liệu "Family and Friend" của các Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Vĩnh Long.

Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Dương tổ chức thẩm định tài liệu "Next Stop""BME-KIDs", báo cáo về Bộ nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các tài liệu này trong các năm học sau...

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học, sách giáo khoa Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5 để thực hiện tại các trường có đủ điều kiện.

Trước đó, Bộ đã ban hành chương trình Tiếng Anh tự chọn theo Quyết định số 50/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2003. Việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.

Theo đó, các sách giáo khoa và tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc thẩm định và cho phép sử dụng gồm: Sách Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5, tổng chủ biên Hoàng Văn Vân, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, áp dụng trên các địa bàn theo kế hoạch triển khai của Bộ; "Let’s learn English" 1, 2, 3, chủ biên Nguyễn Quốc Tuấn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ trước năm học 2010-2011; "UK English Programme" của Learning Box (trình độ Starters, Movers…) do VP Box, cơ quan đại diện Phonics Learning Box UK triển khai, áp dụng tại các địa bàn có điều kiện trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh từ năm học 2008-2009.

Các tài liệu thay sách giáo khoa Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng dạy thí điểm hoặc tự chọn gồm: "Let’s Go", Nhà xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ trước năm học 2003-2004 ; "Family and Friend", Nhà xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn đã triển khai từ năm học 2010-2011 tại một số trường tiểu học của Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Thừa Thiên-Huế.

Tài liệu "Dyned" do Công ty trách nhiệm hữu hạn E&D Việt Nam triển khai, dạy thí điểm ở một số trường tiểu học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ trước năm học 2010-2011; "Next stop" của Macmillian do Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Victoria triển khai, dạy thí điểm cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở một số trường tiểu học tại Hà Nội, Hải Dương từ năm học 2010-2011; "BME-KIDs" do Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh triển khai, dạy thí điểm cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 ở một số trường tiểu học tại Hà Nội từ năm học 2010-2011./.

PV (TTXVN)