Các cơ quan, địa phương cần tăng cường vai trò và tận dụng nguồn lực từ các hoạt động đối ngoại, xem đối ngoại là một phần trong việc triển khai công tác chuyên môn, quản lý của đơn vị.

Đây là một trong những nội dung được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đối với các sở ngành, quận huyện nhằm chấn chỉnh việc tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành, quận huyện khi xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của cơ quan, đơn vị, phải bao gồm cả hoạt động đối ngoại của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; trình Ủy ban Nhân dân Thành phố duyệt trước ngày 5/10 hằng năm.

[Bộ Kế hoạch và Đầu tư siết quản lý sau vụ 9 người trốn lại Hàn Quốc]

Mặt khác, kế hoạch cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của thành phố và các quy định hiện hành.

Kế hoạch cũng cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, các đối tác làm việc, thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện chuyến đi và các nội dung liên quan gắn liền với kết quả sau chuyến đi.

Nội dung làm việc tập trung vào các hoạt động thực sự cần thiết và ưu tiên phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm của bộ ngành, địa phương; tránh trùng lắp với các đoàn khác, cân nhắc kết hợp các đoàn có trùng địa bàn và nội dung, tính chất làm việc tương đồng hoặc các đoàn có trùng thời điểm và đường bay thuận lợi thành một đoàn để tránh việc có quá nhiều lãnh đạo của một hoặc nhiều cơ quan, địa phương đi đến cùng một địa bàn.

Thành phần đoàn bảo đảm phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc, không cử các thành phần không đúng đối tượng, tránh tổ chức các đoàn công tác nước ngoài vào các dịp nghỉ lễ, bầu cử của bạn.

Trong 9 tháng năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 8 hội thảo quốc tế và tổ chức nhiều đoàn đi làm việc với các nước ở châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và Mỹ để thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược cho các nội dung phát triển mới của thành phố như khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh, quy hoạch đô thị, phòng chống biến đổi khí hậu, ngập lụt đô thị, giảm ùn tắc giao thông; đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế.

Các chuyến đi làm việc này nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI tổ chức vào năm 2020. /.

Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)