Chang duong 70 nam Ban Doi ngoai Trung uong: Rang ro su vang hinh anh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, cùng Huân chương của Đảng, Nhà nước Lào và Campuchia đã long trọng diễn ra sáng 1/11, tại Hà Nội.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với chức năng là Ban tham mưu chiến lược của Đảng về hoạt động đối ngoại, các thế hệ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với ngoại giao Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thế “kiềng 3 chân” vững chắc của mặt trận đối ngoại

Cách đây 7 thập kỷ, vào ngày 1/11/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Phòng Lào-Miên Trung ương, cơ quan tiền thân của Ban Đối ngoại Trung ương. Đây là dấu mốc lịch sử, mở đầu trang sử vẻ vang của công tác đối ngoại đảng và của Ban Đối ngoại Trung ương.

Từ đây, đối ngoại đảng chính thức trở thành một mũi nhọn đối ngoại mới, cùng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tạo thế “kiềng 3 chân” vững chắc của mặt trận đối ngoại nước nhà.

Nhìn lại chặng đường 70 năm vẻ vang, ông Hoàng Bình Quân-Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh  ở bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam, lớp lớp các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại đảng đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đối ngoại và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Đặc biệt, Ban Đối ngoại Trung ương đã đóng góp hiệu quả vào việc giúp Trung ương nghiên cứu, tổng hợp tình hình và tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam với các lực lượng cách mạng trên thế giới. Mặt khác, cơ quan này cũng đóng vai trò không thể thiếu trong việc thắt chặt mối quan hệ đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của các nước xã hội chủ nghĩa…, góp phần quan trọng vào công cuộc thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ mới, mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng, theo ông Hoàng Bình Quân, Đảng ta đã hình thành và không ngừng phát triển, hoàn thiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa đã được Đảng vận dụng cùng với chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong quá trình đó, Ban Đối ngoại Trung ương đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển đường lối đối ngoại qua các kỳ đại hội, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về đối ngoại và phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các quyết sách, đường lối, chính sách đối ngoại quan trọng; nhất là các quyết sách liên quan đến bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, hội nhập quốc tế.

“Khi tình hình thế giới, khu vực thay đổi, chúng ta đã chủ động đổi mới tư duy, linh hoạt, thích ứng với thời cuộc, không chỉ thúc đẩy phát triển quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các phong trào tiến bộ, mà hơn thế nữa, quyết tâm đột phá trong quan hệ với các đảng cầm quyền, đảng tham chính, đảng đối lập lớn tại nhiều nước đối tác chiến lược và đối tác quan trọng, góp phần mở ra không gian đối ngoại rộng mở cho đất nước,” Trưởng Ban đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

Chang duong 70 nam Ban Doi ngoai Trung uong: Rang ro su vang hinh anh 2Nhân 70 năm ngày truyền thống, Ban Đối ngoại Trung ương đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước trao tặng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Khẳng định tâm thế mới

Hiện Đảng cộng sản Việt Nam có quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia, trong đó có 65 đảng cầm quyền. Quan trọng hơn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước khẳng định uy tín, vị thế tại nhiều diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế.

Những hoạt động tích cực của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã góp phần tích cực thúc đẩy sự đoàn kết, đồng thuận quốc tế của các lực lượng cộng sản, công nhân, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Với tâm thế mới, ông Hoàng Bình Quân khẳng định tập thể Ban Đối ngoại Trung ương sẽ không ngừng đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm tối cao lợi ích quốc gia dân tộc và các mục tiêu chiến lược của đất nước, kịp thời tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, lãnh đạo hiệu quả các vấn đề đối ngoại.

Đánh giá cao những đóng góp của Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị-Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nêu rõ: Trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, nền ngoại giao đã từng bước định hình, phát triển, trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

“Quá trình và truyền thống vẻ vang ấy là nền tảng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của nền ngoại giao mới, nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, nền ngoại giao hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam. Trong đó, đối ngoại đảng có vị trí quan trọng, gắn kết hài hòa, chặt chẽ với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân,” Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Nhằm phát huy vị thế của đất nước, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ủy viên Bộ Chính trị-Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ưng kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại. Thông qua đối ngoại, vận động, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, hậu thuẫn quốc tế rộng rãi đối với đất nước, nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Ban Đối ngoại Trung ương cần chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan, bảo đảm sự gắn bó thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo hiệu quả phối hợp cao nhất trong công tác nghiên cứu , tham mưu, thẩm định, xử lý các tình huống đối ngoại phát sinh trong tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Bên cạnh đó, Ban Đối ngoại Trung ương cần phát huy mạnh mẽ vai trò là đầu mối giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại đảng nhất là của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Thường xuyên rèn luyện, nâng cao năng lực cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc cao, đáp ứng và tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,” Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

- Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống:

Đức Duy (Vietnam+)