Ngày 2/12, Liên minh châu Âu EU cam kết đầu tư trên 160 triệu euro để chống dịch bệnh động vật và bệnh lây trong năm 2014.

Số tiền trên chủ yếu tập trung cho công việc hỗ trợ, giám sát các chương trình phát hiện, ngăn chặn và dập tắt các nguồn dịch bệnh lây lan từ động vật nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe con người và động vật.

Trong những năm qua, châu Âu phải tốn hàng tỷ euro để ngăn chặn các bệnh dịch từ động vật do nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn thường trực trên lục địa EU.

Do những ảnh hưởng nghiêm trọng từ bệnh dịch động vật cho sức khỏe con người, xã hội, kinh tế và thương mại, lãnh đạo EU sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà chức trách các quốc gia thành viên trong xây dựng các biện pháp phòng ngừa, tiêu hủy bệnh và các chương trình giám sát ở cấp quốc gia và cấp độ châu Âu.
 
Hiện tại, EU đã giải ngân được 142 triệu euro phân bổ cụ thể: bệnh lao trâu, bò 56 triệu euro; bệnh Encephalopathies 42 triệu euro; bệnh dại 27,5 triệu euro; Salmonellosis 17, 5 triệu euro; Brucellosis 10 triệu euro; dịch tả lợn 3 triệu euro; dịch cúm gia cầm 2,5 triệu euro; bệnh Bluetongue 1,5 triệu euro; dịch tả lợn châu Phi và bệnh đậu mùa lợn ở Italy 0,85 triệu euro.

Trong thời gian qua, eu đã chú tâm để ngăn chặn và đẩy lùi được sự phát triển bệnh dại và 2 bệnh hiểm nghèo Encephalopathies (ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh của người và động vật) và bệnh Salmonellosis (bệnh đứng thứ hai về nguy cơ lây từ động vật sang người).

Trong năm 2014, EU sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính để giải quyết bệnh dại (bệnh gây tử vong truyền từ động vật sang người ) và sẽ tiếp tục tài trợ tiêm phòng bệnh dại ở các nước khu vực láng giềng như Belarus, Ukraine và Liên bang Nga./. 

Đỗ Hưng/Brussels (Vietnam+)