Giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao về phát triển đối tượng, thu, giải quyết chế độ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số thu năm 2016 là 256.874 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch được giao. Số chi giải quyết các chế độ bảo hiểm là 235.700 tỷ đồng.

Đây là kết quả được đưa ra tại Hội nghị Kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 3/1 tại Hà Nội.

Theo báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết ngày 31/12/2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 76,1 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 12,9 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 203.000 người, tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11,1 triệu người, tham gia và tham gia bảo hiểm y tế là 75,9 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc là 81,7% dân số, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Số lượng người tham gia các loại bảo hiểm (triệu người)


Trong năm 2016, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 8,67 triệu lượt người (chưa bao gồm khối lực lượng vũ trang), tăng 640.000 lượt người (7,9%) so với năm 2015.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/5/2016 cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 47/2016, Nghị định số 55/2016 của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 144 triệu lượt người, tăng 14 triệu lượt người (10,8%) so với năm 2015. Phối hợp giải quyết cho 846.000 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng trên 100.000 lượt người (13,9%) so với năm 2015.

Giải quyết các chế độ bảo hiểm (triệu lượt)


Trong năm 2016, toàn ngành bảo hiểm xã hội ước chi số tiền 235.700 tỷ đồng (tăng 16,6% so với năm 2015), trong đó chi bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách 43.800 tỷ đồng, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn quỹ 117.300 tỷ đồng, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 5.200 tỷ đồng và chi từ quỹ bảo hiểm y tế 69.400 tỷ đồng.

Trong năm 2016, thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả được đơn giản, nhiều thành phần hồ sơ được loại bỏ, tạo thuận lợi cho người hưởng. Đến nay, việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua bưu điện đã đi vào ổn định.

Số chi các loại bảo hiểm năm 2016 (nghìn tỷ đồng)