Phòng giao dịch Một cửa tại Bảo hiểm xã hội thành phố Pleiku (Gia Lai). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng số tiền chi các loại bảo hiểm trong quý 1 là hơn 68.200 tỷ đồng, trong đó, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 11.073 tỷ đồng, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 34.472 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là 1.732 tỷ đồng và chi từ quỹ bảo hiểm y tế 21.002 tỷ đồng.

[Muốn nhận tiền ngay, người lao động “cắm” cả sổ bảo hiểm xã hội]

Đây là số liệu được đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ tháng 3 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 27/3 tại Hà Nội.

Trong quý 1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 2,1 triệu lượt người, trong đó có 28.306 người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, 125.382 lượt người hưởng trợ cấp một lần, hơn 2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giải quyết cho 81.068 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 5.345 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề trong quý 1.

Riêng đối với bảo hiểm y tế, trong quý 1, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 39 triệu lượt người.

Chỉ riêng trong tháng 3, toàn ngành thực hiện chi là 17.923 tỷ đồng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho 879.155 lượt người, 14,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề./.