Ngày 23/10, Chính quyền Damascus tuyên bố không một bên nào ở ngoài có thể tham gia vào việc quyết định ban lãnh đạo của Syria, sau khi các chính phủ Arập và Phương Tây khẳng định rằng Tổng thống Bashar Al-Assad không nên đóng vai trò trong tương lai của quốc gia Trung Đông này.

Bộ Ngoại giao Syria khẳng định: “Chỉ có người dân Syria mới có thể lựa chọn nhà lãnh đạo của họ, và quyết định về hiện tại cũng như tương lai của đất nước. Người dân Syria sẽ không cho phép bất cứ bên nào ở ngoài áp đặt họ trong việc lựa chọn một chính phủ, hay xác định quyền lực và nhiệm vụ của chính phủ đó”.

Trước đó, tại Hội nghị Những người bạn của Syria tổ chức tại London hôm 22/10, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết các cường quốc phương Tây và Arập cùng các lãnh đạo của phe đối lập Syria đã nhất trí rằng Tổng thống Bashar al-Assad không thể có vai trò trong bất cứ chính phủ tương lai nào của Syria.

Ông Hague cho biết các bên đã nhất trí về “một số bước đi quan trọng”, trong khi hối thúc Liên minh Dân tộc Syria tham gia hội nghị Geneva 2./.