Mặc dù đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa thực sự ổn định, nhưng trong năm 2012, chi phí của người dân Mỹ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh tiếp tục tăng mạnh.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo, công bố ngày 6/1 của Trung tâm Dịch vụ y tế và sức khỏe của Mỹ (CMS), cho biết trong năm 2012, tổng chi phí của người dân Mỹ cho chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh là 2.800 tỷ USD, tăng 3,7% so với mức chi của năm 2011.

Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp mức chi phí cho lĩnh vực này của người dân Mỹ tăng từ 3,6% đến 3,8%/năm. Trong năm 2012, tính trung bình mỗi người Mỹ chi cho chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh là 8.915 USD so với chi 8.658 USD của năm 2011.

Chi phí cho chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh chiếm 17,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm 2012. Chi phí cá nhân cho hàng hóa và dịch vụ chăm sóc y tế chiếm 85% tổng chi phí chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh.

Báo cáo trên được đưa ra khi Đạo luật Bảo hiểm y tế, thường gọi là ObamaCare, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho rằng ObamaCare sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, báo cáo của CMS dự báo chi phí cho lĩnh vực này của Mỹ trong năm 2014 sẽ còn tiếp tục tăng, một phần do chương trình ObamaCare có điều khoản mở rộng diện những người được hưởng chương trình trợ cấp y tế, thường gọi là Medicaid./.(TTXVN)