Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng Năm ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là thông tin được công bố từ "Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội 5 tháng 2015" của Tổng cục Thống kê, ngày 28/5.

Cụ thể trong tháng Năm, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục có mức tăng ấn tượng 9,6%, tiếp đến là sản xuất và phân phối điện tăng 8,8%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 7,1%. Bên cạnh đó, ngành khai khoáng có mức tăng thấp với 0,4%.

Theo đó, trong 5 tháng, ngành chế biến, chế tạo đã tăng 9,9% và đóng góp cao nhất, ở mức 7 điểm % vào mức tăng chung toàn ngành. Cùng với đó, ngành khai khoáng tăng 6,3%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,9%, ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 6,3%, đóng góp tương ứng 1,4 điểm, 0,7 điểm và 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Theo Báo cáo, các ngành công nghiệp cấp 2 có mức tăng cao trong năm tháng so với cùng kỳ năm 2014 là sản xuất xe có động cơ tăng 32%, dệt tăng 22,8%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 21,3%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 19,6%.

Đáng chú ý trong năm tháng, một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước là điện thoại di động tăng 73,4%, ô tô các loại tăng 62,3% (trong đó xe tải tăng 87,5%; xe chở khách tăng 48,5%), ti vi các loại tăng 37,4%, giày, dép da tăng 24,8%, thức ăn cho thủy sản tăng 21,2%....

Báo cáo chỉ ra, mặc dù chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm (1/5/2015) tăng 11,5% so với cùng thời điểm năm 2014, con số này đã thấp hơn mức tăng 12,6% của cùng thời điểm năm trước.

Ngoài ra, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/5 đã tăng 7,1% so với cùng thời điểm năm 2014, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,9%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,5% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 10,6%./.