Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Chín đã tăng 7,6% so với cùng kỳ. Như vậy tính chung chín tháng, chỉ số này tăng 7,4% và thấp hơn mức tăng 9,9% của cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê chỉ ra, nguyên nhân dẫn tới mức tăng thấp là do ngành khai khoáng giảm mạnh so với năm 2015.

Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung với 7,4 điểm phần trăm (sau khi tăng 10,4%), tiếp đến là ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12,1%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Riêng ngành khai khoáng giảm 4,1% và lấy đi 0,9 điểm phần trăm mức tăng chung.

Báo cáo cũng cho biết, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng tăng 8,3%, song chỉ số tồn kho (tại thời điểm 1/9/2016) vẫn tăng 9% so với cùng thời điểm năm 2015 và tỷ lệ tồn kho bình quân tám tháng là 68,4%./.