Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Báo cáo Tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Mười từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Mười ước tính tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, ngành khai khoáng tăng 6,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,3%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,4%.

Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2014 tăng 6,9%). Trong ngành chế biến, chế tạo có mức tăng 10%, đóng góp 6,8 điểm phần trăm, ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 8,4%, đóng góp 2,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung...

Bên cạnh đó, một số ngành trong lĩnh vực công nghiệp cấp II, cũng có chỉ số sản xuất mười tháng tăng cao so với cùng kỳ, như sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 38,9%, sản xuất xe có động cơ tăng 27,4%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 16,8%, dệt tăng 15,6%...

Địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao dẫn đầu ​là Thái Nguyên với mức tăng 121,9%, kế đến là Quảng Nam tăng 31,9%, Hải Phòng tăng 15,8%, Đà Nẵng tăng 14,1%... Hai đầu tàu là Hà Nội thành và phố Hồ Chí Minh có mức tăng tương ứng 7,7% và 7,4%.

Tại thời điểm 1/10, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,8% so với cùng thời điểm năm trước. Như vậy, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 9 tháng năm 2015 là 73,6%, (trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao như sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu là 142,5%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 113,4%,; sản xuất chế biến thực phẩm 100,2%)./.