Chi toi da 60 trieu dong de lam mot de mon Ngu van thi THPT quoc gia hinh anh 1Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các sở giáo dục và đào tạo để thông báo một số mức chi cho tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, số tiền chi cho một đề thi môn tự luận tối đa là 60 triệu đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các mức chi này được quy định rõ tại công văn số 5980/BTC-HCSN về việc Hướng dẫn thực hiện một số mức chi tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của Bộ Tài chính.

Công văn của Bộ Tài chính nêu rõ: “chi cho làm đề tự luận tối đa không quá 60 triệu đồng một đề”. Môn Ngữ văn là môn duy nhất trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay thi theo hình thức tự luận. Như vậy, theo quy định của Bộ Tài chính, mức chi tối đa cho đề thi môn Ngữ văn là 60 triệu đồng một đề.

[Đề thi chính thức môn Ngữ văn Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia]

Cũng theo công văn của Bộ Tài chính, mức chi cho cán bộ làm đề thi trắc nghiệm, tối đa không quá 01 triệu đồng/người/ngày.

Ngoài ra, đối với một số vấn đề chi khác như chi báo cáo phân tích câu hỏi thi, đề thi; chi thuê địa điểm ăn, ở cho hội đồng ra đề thi; xây dựng thông tư thay thế thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT… Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, thuyết minh cụ thể gửi về Bộ Tài chính để nghiên cứu xây dựng thông tư…

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có hướng dẫn kinh phí kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thu giá dịch vụ tuyển sinh năm 2018. Trong đó quy định, các sở giáo dục và đào tạo không thu giá dịch vụ dự thi đối với tất cả thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Đối với giá dịch vụ dự tuyển trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và đại học năm 2018 có sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, giữ ổn định như năm 2017 là 30.000 đồng/nguyện vọng. Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thu tiền dịch vụ dự tuyển và phân bổ để lại sở 50%; các cơ sở đào tạo 20%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 30%.../.
Giang Sơn (Vietnam+)