Con diệc bắt được chú cá trên hồ nước. (Nguồn: Caters News Agency)
Chú đại bàng quyết định lao đến để nẫng tay trên. (Nguồn: Caters News Agency)
Nhận thấy nguy hiểm, con diệc đã bay đi để bảo vệ chiến lợi phẩm của mình. (Nguồn: Caters News Agency)
Chú đại bàng đuổi theo ngay sát. (Nguồn: Caters News Agency)
Con diệc đành phải bỏ lại chú cá để thoát thân. (Nguồn: Caters News Agency)