Cảnh sát vũ trang của Áo. (Nguồn: Reuters)

Nội các Áo ngày 21/2 đã nhất trí thông qua gói biện pháp an ninh mới, theo đó trao thêm quyền lực về giám sát và do thám cho các lực lượng chấp pháp của chính phủ.

Theo truyền thông Áo, với gói biện pháp mới, chính phủ nước này có thể tăng cường các biện pháp giám sát hình ảnh và âm thanh ở những nơi công cộng cũng như trên các tuyến đường; giám sát các liên lạc Internet ngay cả khi bị mã hóa; bắt buộc thuê bao phải đăng ký sim điện thoại di động trả trước.

Ngoài ra, gói biện pháp mới cũng đưa ra các quy định mới về việc lưu trữ dữ liệu. Trong số các biện pháp mới có kế hoạch sử dụng phần mềm do thám để theo dõi các liên lạc thông qua các chương trình như WhatsApp và Skype, theo đó phần mềm do thám sẽ được cài đặt từ xa vào các máy tính nghi có các hoạt động khủng bố hoặc các hình thức tội phạm nghiêm trọng khác.

Biện pháp mới cũng nới lỏng quyền hạn của các cơ quan chính phủ trong việc kiểm tra thư tín và bưu kiện.

Các biện pháp an ninh nêu trên sẽ có hiệu lực trong 5 năm và sẽ được đánh giá lại sau 3 năm./.