Trụ sở Cục Tình báo liên bang Đức (BND) tại Pullach, miền Nam Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Đức ngày 28/6 đã thông qua dự luật thành lập một ủy ban kiểm soát bên ngoài để có thể giám sát hoạt động của Cục Tình báo liên bang Đức (BND) - cơ quan tình báo nước ngoài của chính phủ nước này.

Nội các của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thông qua dự thảo luật mới của BND, theo đó sẽ siết chặt kiểm soát các hoạt động của cơ quan tình báo này.

Trọng tâm của dự luật là thành lập một cơ quan kiểm soát mới bên ngoài, với sự tham gia của các thẩm phán cao cấp.

Ủy ban này có thể tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên vào mọi thời điểm các nội dung (đối tượng) do thám của BND.

Khác với hiện nay, Phủ Thủ tướng Đức có trách nhiệm định rõ hoạt động do thám các mạng viễn thông quốc tế theo đề nghị của người đứng đầu BND hoặc một đại diện được ủy nhiệm.

Ngoài ra, BND không được phép thực hiện do thám với mục đích tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Đức, song có thể tiến hành các hoạt động do thám mang lại lợi ích cho chính sách kinh tế.

Với việc hợp tác với các đối tác quốc tế, như với Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), BND chỉ được phép thực hiện hợp tác với những điều kiện nhất định, với mục đích chống khủng bố, hỗ trợ quân đội liên bang trong các hoạt động ở nước ngoài hay thông tin liên quan tới tình hình an toàn của công dân Đức ở nước ngoài.

Việc tiến hành các hoạt động do thám nhằm vào EU hoặc thể chế của các quốc gia thành viên EU sẽ chỉ được thực hiện với những điều kiện nhất định.

Theo dự luật, chi phí hoạt động hàng năm sẽ tăng thêm ít nhất 6,5 triệu euro.

Những quy định trên phải chờ Quốc hội Đức thông qua để có hiệu lực và dự kiến Quốc hội liên bang sẽ phê chuẩn dự luật trong năm nay./.