Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Một, Sở này đã tổ chức 12 phiên đấu thầu, kết quả huy động được tổng cộng 19.365 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tăng 63,3% so với tháng 12/2017.

[Dòng tiền gần 12.000 tỷ đồng không lực kéo VN-Index ra khỏi sắc đỏ]

Theo HNX, tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 1/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 97,3%, tuy nhiên khối lượng đặt thầu rất cao, gấp 4,2 lần khối lượng gọi thầu.

Kết quả, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4,30%/năm, 7 năm là 4,35%/năm, 10 năm trong khoảng 4,38-5,15%/năm, 15 năm trong khoảng 4,50-5,20%/năm, 20 năm là 5,20%/năm, 30 năm là 5,40%/năm.

So với cuối năm 2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước có xu hướng giảm trên tất cả các kỳ hạn, theo đó kỳ hạn 5 năm giảm 0,22%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 20 năm giảm 0,82%/năm, 30 năm giảm 0,70%/năm.


Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức thông thường đạt hơn 1,06 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 118.000 tỷ đồng, tăng 4,3% về giá trị so với tháng 12/2017.

Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức mua bán lại đạt hơn 1,15 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 118.000 tỷ đồng, giảm 2,6% về giá trị so với tháng 12/2017.

Giá trị giao dịch mua thông thường của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 8.900 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán đạt hơn 8.100 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua (phương thức mua đi bán lại) đạt hơn 220 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán đạt hơn 247 tỷ đồng./.