Tổng thống Myanmar U Thein Sein. (Nguồn: AP)

Tổng thống Myanmar U Thein Sein ngày 15/9 tuyên bố Chính phủ nước này sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 8/11 tới sẽ diễn ra một cách tự do và công bằng.

Tổng thống Thein Sein nhấn mạnh cuộc bầu cử sắp tới là một trong những nhiệm vụ to lớn nhằm đưa Myanmar hướng tới nền dân chủ. Đất nước đang trong thời điểm quan trọng, khi mà mọi người dân đều nắm trong tay cơ hội để thực hiện nguyện vọng và tương lai của chính mình.

Qua cuộc tổng tuyển cử lần này, các cử tri cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo việc thiết lập một nhà nước dân chủ mới trong tương lai.

Theo Ủy ban Bầu cử liên bang Myanmar, có 32 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tổng cộng có 6.189 ứng cử viên ra tranh cử, bao gồm 5.866 ứng cử viên do 92 chính đảng chỉ định và 323 ứng cử viên độc lập.

Trong tổng số 1.171 khu vực bầu cử trên cả nước, có 330 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện, 168 đơn vị trong cuộc bầu cử Thượng viện, 644 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử nghị viện bang hoặc khu vực và 29 đơn vị trong cuộc bầu cử các nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc./.