Các thành viên Ủy ban Kiến tạo hòa bình Liên bang của Chính phủ Myanmar và đại diện cấp cao các nhóm vũ trang tại bàn đàm phán Yangon, ngày 22/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/11, tại Trung tâm Hòa bình Myanmar, chính phủ nước này và các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số đã tiến hành soạn thảo khung đối thoại theo 10 nội dung.

Đây là nội dung thảo luận trong cuộc họp kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày 27/11 vừa qua của Ủy ban Đối thoại chung về Hòa bình liên bang (UPDJC).

Theo Trung tâm Hòa bình Myanmar, 10 điểm được thảo luận bao gồm điều lệ cơ bản của thỏa thuận khung, đại diện và thành phần tham gia đối thoại chính trị, phương thức đưa ra quyết định, điều hành đối thoại, việc ký kết thỏa thuận đoàn kết và thực thi tiến trình.

Cuộc họp của UPDJC sẽ kéo dài đến ngày 1/12 tới.

Theo lịch trình ngừng bắn từng ấn định, dự kiến việc soạn thảo khung tổ chức đối thoại sẽ hoàn tất trước ngày 14/12 tới và đối thoại chính thức được đặt mục tiêu trước ngày 14/1/2016.

Trước khi UPDJC được thành lập, Ủy ban Giám sát lệnh ngừng bắn chung cấp liên bang (JCMC) cũng đã được hình thành nhằm thực thi Thỏa thuận Ngừng bắn Quốc gia (NCA) đã được chính phủ và 8 nhóm vũ trang sắc tộc ký kết hôm 15/10 vừa qua.

Theo NCA, hai bên nhất trí các bước sau khi ký thỏa thuận cũng như hoàn thành tiến trình hòa bình trong đó có việc hoàn thiện việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ với 7 nhóm sắc tộc vũ trang còn lại.

Sau khi NCA được ký chính thức, hai bên sẽ đưa ra một đối thoại khung chính trị trong vòng 60 ngày và tiến hành đối thoại chính trị trong 90 ngày./.