Các thành viên Ủy ban Kiến tạo hòa bình thống nhất của Chính phủ Myanmar và đại diện cấp cao các nhóm vũ trang thiểu số tại bàn đàm phán. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/7, tại trung tâm Hoà bình ở Yangon, đại diện của Chính phủ Myanmar và các nhóm sắc tộc vũ trang đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm đi đến việc ký kết chính thức dự thảo thoả thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA).

Đây là vòng đàm phán thứ 8 giữa Uỷ ban kiến tạo hòa bình liên bang (UPWC) của Chính phủ Myanmar với Nhóm Điều phối ngừng bắn quốc gia (NCCT) của 16 nhóm sắc tộc thiểu số có vũ trang.

Dự kiến, cuộc đàm phán kéo dài ba ngày này sẽ tập trung vào việc hoàn tất NCA, việc ký kết dự thảo, vai trò của các bên ký kết và vấn đề nhân chứng quốc tế như những gì đã thảo luận tại cuộc đàm phán không chính thức ở Chiangmai (Thái Lan) hồi đầu tháng.

Các nhóm sắc tộc vũ trang hy vọng vòng đàm phán này sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về một loạt sửa đổi đối với dự thảo NCA.

Trước đó, hôm 31/3, UPWC và NCCT đã ký bản dự thảo NCA sơ bộ, gồm 7 chương. Chính phủ Myanmar đã thể hiện thiện chí sẵn sàng ký kết chính thức dự thảo NCA sớm nhất khi khi nó được lãnh đạo nhóm sắc tộc vũ trang thông qua.

Theo nội dung dự thảo NCA, sau khi được lãnh đạo hai bên ký chính thức, NCA sẽ được trình lên Quốc hội thông qua và sau đó, một khung đối thoại chính trị cũng sẽ được đưa ra.

Tiến trình đàm phán hoà bình của Myanmar bắt đầu từ tháng 11/2003 khi UPWC và NCCT gặp nhau ở Myitgyina, thủ phủ bang Kachin. Đây là lần đầu tiên một thoả thuận ngừng bắn trên toàn quốc được thảo luận./.