Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Nhật Bản đang thảo luận khả năng mở rộng viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Cuba. Từ chỗ tập trung vào nông nghiệp và y tế như hiện nay, ODA của Nhật Bản dành cho Cuba sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực khác như năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Trong nửa cuối năm 2015, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ phái cử chuyên gia sang nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của Cuba, đồng thời sẽ bắt đầu mời các quan chức cao cấp của Cuba sang Nhật Bản nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida là ngoại trưởng đầu tiên của Nhật Bản thăm Cuba đầu tháng Năm vừa qua. Trong các cuộc hội đàm với quan chức Cuba, Ngoại trưởng Nhật Bản đã thông báo về khả năng mở rộng cung cấp ODA cho Cuba. Hai bên nhất trí sẽ thành lập Hội nghị hợp tác công-tư và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động ngay trong năm 2015.

Tài khóa 2013, Nhật Bản viện trợ cho Cuba 420 triệu yen, trong đó có 94 triệu yen viện trợ không hoàn lại, 326 triệu yen dành cho hợp tác kỹ thuật, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và y tế. Trong khi đó, phía Cuba đề nghị Nhật Bản mở rộng ODA sang các lĩnh vực nước này có nhu cầu cao là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khai thác năng lượng, hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái sinh...

Sau khi Cuba và Mỹ tiến tới bình thường hóa quan hệ, nhiều nước lớn đã quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ với Cuba. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đánh giá thị trường Cuba rất tiềm năng và đề nghị chính phủ Nhật Bản hỗ trợ chuẩn bị môi trường đầu tư thuận lợi vào Cuba./.