Ngày 1/12, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tháng cuối năm 2009 và cả năm 2010, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa lạm phát cao trở lại.

Tại đây, Chính phủ thống nhất nhận định 11 tháng qua, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Việt Nam đã chủ động vượt qua khó khăn, sớm ngăn chặn được đà suy giảm, từng bước phục hồi nền kinh tế, bảo đảm ổn định nền kinh tế vĩ mô và kiềm chế được lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Cả nước đã thực hiện có kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những vùng khó khăn. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển mới.

Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đươc nhận định đã đạt những kết quả tích cực; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng cho rằng 11 tháng qua, các cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa thật vững chắc, nhập siêu còn cao với 10,42 tỷ USD, bằng 20,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, cán cân thanh toán tổng thể bị thâm hụt.

Tổng dư nợ tín dụng tăng khá cao. Việc điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối chưa thật linh hoạt. Bội chi ngân sách tăng. Chính sách tiền tệ nới lỏng luôn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao quay trở lại.

Về mục tiêu năm 2010, Chính phủ thống nhất trong năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 này, cần nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Bên cạnh đó, cần ngăn chặn lạm phát cao trở lại, tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010.

Chính phủ cũng đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu về kinh tế-xã hội năm 2010, trong đó chú trọng các giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy phục hồi kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập siêu.

Đồng thời, Chính phủ chú trọng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ, tăng cường sự ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Cũng tại phiên họp này, Chính phủ đã cho ý kiến về công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; về Dự án Luật Lưu trữ và một số nội dung quan trọng khác.

Chính phủ cũng nghe các ý kiến đóng góp cho Tờ trình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngân hàng của tổ chức, cá nhân bằng đồng Việt Nam và Tờ trình của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 497/QĐ-TTg về hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng kết luận chấm dứt việc hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định số 131 vào cuối năm 2009, tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất vay trung hạn, dài hạn tại các Quyết định số 443 và 497 theo hướng thu hẹp đối tượng và giảm mức hỗ trợ lãi suất vay.

Chính phủ giao cho Thường trực Chính phủ làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để xem xét, quyết định đối tượng vay và mức hỗ trợ lãi suất vay đối với hai Quyết định trên cho phù hợp với thực tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ công tác nhập khẩu vật tư, hàng hóa, kiểm soát và can thiệp kịp thời giá vàng, ngoại tệ, chứng khoán cùng với quản lý giá cả các loại hàng hóa thiết yếu, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Nhấn mạnh việc hạn chế nhập khẩu là nhằm khắc phục tình trạng nhập siêu cao hiện nay, Thủ tướng cũng yêu cầu công tác quản lý vàng phải được thực hiện như quản lý ngoại hối, không để tình trạng các sàn vàng hoạt động không phép, gây rối loạn thị trường. Về chứng khoán, hiện nay xuất hiện tình trạng đầu cơ, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý ngay một số công ty chứng khoán huy động vốn để kinh doanh chứng khoán.

Thủ tướng cho biết ngay từ đầu năm 2010, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương triển khai phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)