(Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có giải pháp tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học, rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo tiến sỹ. Bộ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đó là một trong những chỉ đạo được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng Tư của Chính phủ ban hành ngày 9/5.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016. 

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ đặc biệt lưu ý khâu xét tuyển đại học, không để tạo điểm nóng bức xúc ở một số trường như năm 2015./.