Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học. Theo đó, sẽ có 5 loại bằng tốt nghiệp đại học khác nhau.

Cụ thể, đối với ngành kỹ thuật ghi “Bằng kỹ sư”. Đối với ngành kiến trúc ghi ”Kiến trúc sư." Đối với ngành y ghi “Bằng bác sĩ” hoặc “Bằng cử nhân”. Đối với ngành dược ghi “Bằng dược sĩ” hoặc “Bằng cử nhân”. Đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “Bằng cử nhân”. Đối với các ngành còn lại ghi “Bằng tốt nghiệp đại học”.

Tên văn bằng, tên ngành sẽ được ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Màu sắc nền, chữ trên văn bằng cũng được Bộ quy định rõ. Theo đó, bằng tốt nghiệp đại học gồm bốn trang, mỗi trang có kích thước 21cm x 14,5cm. Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng. Trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.

Trước khi ban hành chính thức, mẫu bằng này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bản dự thảo trên cổng thông tin điện tử của mình để lấy ý kiến đóng góp.

Mẫu bằng mới này sẽ được áp dụng từ ngày 10/7/2011. Các phôi bằng tốt nghiệp đại học đã in, cấp phát theo mẫu cũ có giá trị sử dụng đến hết năm học 2011-2012./.

Phạm Mai (Vietnam+)