Chinh thuc thanh lap Giao hoi Phat giao Viet Nam tinh Lai Chau hinh anh 1Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu tại buổi ra mắt. (Ảnh: Công Hải/TTXVN)

Ngày 27/3, tại thành phố Lai Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự của Giáo hội làm Trưởng ban.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động Phật sự của tỉnh Lai Châu được định hướng tập trung thực hiện bảy nội dung như thực hiện tốt chủ trương, chính sách ngoại giao nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giao lưu với các dân tộc, tôn giáo bạn, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương trong các hoạt động, tuân thủ nghiêm các quy định của Pháp luật và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Trị sự còn có nhiệm vụ động viên tăng ni, phật tử tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, phát huy vai trò của người đại diện cho Phật giáo trong các cơ quan, đoàn thể; kiện toàn củng cố tổ chức nhân sự ở cấp tỉnh, từng bước phát triển đến cấp huyện và cơ sở.

Bên cạnh đó, đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng tự viện, kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tâm linh, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xanh, góp phần ổn định an sinh xã hội; phối hợp với các cơ quan của tỉnh Lai Châu tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến quan điểm chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc tôn giáo, báo cáo tình hình trong và ngoài nước, giúp Phật tử nắm bắt kịp thời, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Trung ương và tỉnh.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động nghi lễ, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử nhân các sự kiện, ngày lễ lớn của địa phương và Phật giáo, kết hợp công tác từ thiện xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Theo báo cáo, đến hết năm 2014 Lai Châu là tỉnh duy nhất chưa có chùa và chưa có tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong khi đó nhu cầu sinh hoạt tôn giáo (Phật giáo) của nhân dân vẫn có.

Tại thành phố Lai Châu đã hình thành các nhóm phật tử, mỗi nhóm đều có người đại diện thường xuyên tập hợp các phật tử tham gia sinh hoạt tôn giáo tập trung và liên hệ với các sư trụ trì các chùa ở miền xuôi để được giúp đỡ tổ chức lễ cầu siêu, lễ Vu lan, lễ Phật đản./.
Nguyễn Công Hải (TTXVN/Vietnam+)