Ngày 19/9, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trường Sỹ quan Thông tin tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Đại học Thông tin liên lạc (thuộc Bộ Quốc phòng) và khai giảng năm học mới 2013-2014.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Đại học Thông tin liên lạc cho lãnh đạo nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh ở vị thế mới, nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; xây dựng nhà trường chính quy trong tình hình mới.

Trường cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; chú trọng đổi mới tư duy lãnh đạo, phương pháp quản lý, điều hành giáo dục đào tạo theo yêu cầu, nhiệm vụ mới đồng thời bám sát yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội; xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc và nhu cầu nguồn lao động xã hội để đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng thiết thực, hiện đại.

Trường Đại học Thông tin liên lạc tiền thân là Trường Sỹ quan Thông tin (Bộ Quốc phòng), được thành lập ngày 11/11/1951. Thời kỳ đầu mới thành lập, nhà trường đào tạo ngắn hạn cán bộ tham mưu thông tin cấp trung đội, thợ kỹ thuật và báo vụ viên.

Năm 1978, nhà trường chuyển sang đào tạo sỹ quan tham mưu chỉ huy thông tin trình độ cao đẳng và kỹ sư khai thác. Những năm gần đây, nhà trường chú trọng liên thông, liên kết với các học viện trong và ngoài nước để đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.