Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc khai thác sa khoáng titan-zircon, trên diện tích 64,5ha tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép khai thác sa khoáng titan-zircon tại khu vực trên theo quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng lưu ý quặng khai thác được chỉ phục vụ cho các dự án chế biến sâu trong nước và khu vực, không xuất khẩu quặng thô.

Cũng liên quan đến vấn đề khai thác khoáng sản, Phó Thủ tướng đồng ý giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quản lý cấp phép khai thác quặng chì kẽm với diện tích 2,9ha tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng vừa giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn quản lý, cấp phép khai thác hai điểm quặng chì-kẽm thuộc huyện Chợ Đồn của tỉnh này.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ được quản lý, cấp phép khai thác điểm quặng chì-kẽm Nà Quản với diện tích 15,42ha và điểm quặng chì-kẽm Bó Liều có diện tích 130ha.

Đồng thời, để có đủ nguyên liệu cho Nhà máy điện phân chì kẽm Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 4695/VPCP-KTN ngày 7/7/2010./.