Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cũng như Điều 10, Nghị định 92; theo đề nghị của Giám mục Giáo phận Kon Tum, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã chấp thuận cho Tòa Giám mục Kon Tum thành lập thêm 6 giáo xứ.

Cụ thể, Tòa Giám mục Kon Tum được thành lập: Giáo xứ Klâu Ngol Ngó, phạm vi hoạt động tôn giáo gồm 11 thôn thuộc xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; Giáo xứ Đăk Giấc, phạm vi hoạt động tôn giáo gồm 49 thôn, làng ở 5 xã thuộc 2 huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi; Giáo xứ Kon Trăng Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; Giáo xứ Đăk Tiêng Ktu, xã Đăk La, huyện Đăk Hà; Giáo xứ Kleng, phạm vi hoạt động tôn giáo gồm 40 thôn, làng thuộc 7 xã và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy; Giáo xứ Đăk Lung Lung, phạm vi hoạt động tôn giáo gồm 8 thôn thuộc xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.

Các giáo xứ này thuộc hệ thống tổ chức của Tòa Giám mục Kon Tum, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Tổng số tín đồ tại thời điểm thành lập của 6 giáo xứ khoảng 19.000 tín đồ./.