Đối với một số người, rác thải đơn giản là những thứ cần vứt đi. Tuy nhiên với những người dân ở Bangun (Indonesia), rác thải lại trở thành một nguồn thu bất ngờ khi có thể bán lại cho các nhà máy.

Tuy nhiên khi trở thành kế sinh nhai cho nhiều người, cuộc sống của họ lại trở nên nguy hiểm khi sức khỏe và môi trường sống dần bị hủy hoại./.

(Vietnam+)