Choáng váng với lối sống xa hoa của cậu ấm cô chiêu Trung Quốc

Cụm từ “Phú nhị đại” hay “Thế hệ siêu giàu thứ hai” đang là một cụm từ nóng ở Trung Quốc, chỉ các cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như nước cùng lối sống xa hoa khiến nhiều người cũng phải choáng váng.
Huy Đồng (Vietnam+)