Mục tiêu của con cá sấu là một chú chim bồ câu. (Nguồn: Caters News Agency)
Con chim bồ câu bơi quá sát mặt hồ để uống nước và nó đã phải trả giá đắt. (Nguồn: Caters News Agency)
Chú cá sấu đã nhân cơ hội lao lên đớp lấy miếng mồi. (Nguồn: Caters News Agency)
Con chim bồ câu đáng thương nằm gọn trong hàm răng sắc nhọn của cá sấu. (Nguồn: Caters News Agency)