Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cầu, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành doanh trại quân đội (10/8/1955-10/8/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tươi, Cục trưởng Cục Doanh trại cho biết ngay từ khi thành lập, ngành doanh trại quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, chủ động, kịp thời tham mưu với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần về tổ chức lực lượng và phương thức bảo đảm; đồng thời, trực tiếp tổ chức thực hiện xây dựng, cải tạo nhà ở, kho tàng, các công trình và cơ sở vật chất…, đáp ứng yêu cầu bảo đảm doanh trại cho nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Những đóng góp đó của ngành doanh trại quân đội đã khẳng định sự lớn mạnh cả về tổ chức lực lượng, khả năng bảo đảm cho quân đội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ ngành doanh trại quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn; làm tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch về đầu tư xây dựng cơ bản và bảo đảm doanh trại cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng đồng thời triển khai, thực hiện trong toàn quân đạt được kết quả tốt.

Tiêu biểu, ngành doanh trại quân đội đã triển khai nhiều chương trình của ngành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đề ra; chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn xây dựng các công trình nhà giàn DK phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Ngành doanh trại quân đội đã xây dựng và bảo đảm hệ thống doanh trại phát triển cả về số lượng và chất lượng; phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đã đem lại hiệu quả to lớn; góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và xây dựng ngành doanh trại vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng quân đội chính quy...

Với những thành tích đã đạt được, ngành doanh trại quân đội nói chung và Cục Doanh trại nói riêng đã có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý như: Năm 2005, Cục Doanh trại được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng khen của Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy.” Năm 2010, Cục Doanh trại được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của ngành doanh trại quân đội. Trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, ngành doanh trại quân đội luôn giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm hậu cần chung cho toàn quân, góp phần xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phân tích tình hình trong nước và thế giới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là phải xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó hiện đại một số quân, binh chủng.

Ngành doanh trại quân đội phải quán triệt sâu sắc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, hậu cần toàn dân; triển khai có hiệu quả các nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên cơ sở nắm vững yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác hậu cần, công tác doanh trại trong tình hình mới.

Cục Doanh trại phải làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần trong việc chủ động bảo đảm doanh trại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là trên biên giới, biển đảo; nâng cao khả năng bảo đảm doanh trại cho nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Doanh trại tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình của ngành doanh trại, nhất là từng bước nâng cấp, cải tạo, đầu tư xây dựng mới, thay thế nhà cấp bốn hết niên hạn sử dụng; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong toàn quân; duy trì, thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng bền vững, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội - là điểm sáng văn hóa để các cơ quan, nhân dân địa phương nơi đóng quân tham quan, học tập.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Cục Doanh trại./.