Chu dong kiem tra khi co dau hieu vi pham doi voi to chuc dang hinh anh 1Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Thành Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá năm 2017, nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát đã có bước chuyển biến tích cực. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã qua tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 11 đảng ủy trực thuộc, giám sát chuyên đề đối với 3 đảng ủy trực thuộc. Các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp làm việc với 182 tổ chức đảng trực thuộc, xem xét, nghiên cứu hồ sơ, báo cáo của các tổ chức đảng mà Đoàn kiểm tra, giám sát không trực tiếp làm việc.

Các đảng ủy trực thuộc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 987 tổ đảng (tăng 5,3% so với năm 2016), 5.681 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 805 tổ chức đảng (tăng 11,4% so với năm 2016) và 6.554 đảng viên (tăng 1,5 lần so với năm 2016).

Qua kiểm tra, các đoàn kiểm tra phát hiện 6 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, 11 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó một đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Qua giám sát, các đoàn kiểm tra phát hiện một đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên (giảm 54,5% so với năm 2016).

Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 6 Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy trực thuộc. Năm 2017, trong Đảng bộ Khối, có một tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; 78 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương của Đảng ủy Khối; kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ."

Chu dong kiem tra khi co dau hieu vi pham doi voi to chuc dang hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy thực hiện, trực tiếp thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, trong đó chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát đảng viên trong chi bộ và giám sát cấp ủy viên cùng cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại của tổ chức đảng, đảng viên.../.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)