Herman (5 tuổi) hiện đang sống người chủ của mình là cô Shirley. (Nguồn: Barcroft)
Đôi mắt lớn khiến Herman không thể khép mắt lại hoàn toàn khi ngủ. (Nguồn: Barcroft)
Shirley biết Herman đang ngủ được là nhờ tiếng ngáy của nó. (Nguồn: Barcroft)
Shirley cho biết trong lần đầu gặp gỡ, Herman đã nhảy vào lòng cô và cô đã ngay lập tức có thiện cảm với nó. (Nguồn: Barcroft)
Herman rất hiếu động và nó chạy rất nhiều trong nhà. (Nguồn: Barcroft)
Herman hiện có rất nhiều người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. (Nguồn: Barcroft)