Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như công tác chuẩn bị Đại hội V Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án về mô hình Liên minh Hợp tác xã với vai trò là tổ chức Kinh tế-Chính trị-Xã hội mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho sự phát triển và ổn định kinh tế xã hội của đất nước, khẳng định thời gian qua, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, trong đó có vai trò to lớn của các hợp tác xã.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu lên 4 bất cập tồn tại kéo dài. Đó là hiện tượng được mùa rớt giá năm nào cũng xảy ra; thiếu vốn sản xuất là thực trạng phổ biến của hầu hết các hộ nông dân dù đã có chính sách hỗ trợ của nhà nước; thu nhập của nông dân thấp hơn đáng kể so với lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ; xuất khẩu nông sản không ổn định về giá cả và cả số lượng, bị động trong tiêu thụ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ nguyên nhân của 4 bất cập kéo dài nói trên là sự không tương thích của quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất của nông nghiệp với điều kiện kinh tế thị trường hiện nay và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh hiện, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đổi mới mô hình, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực, sử dụng các giống chất lượng và năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thì chủ thể quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp là các hợp tác xã.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới Liên minh Hợp tác xã cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Chính phủ, Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Liên minh Hợp tác xã cần áp dụng linh hoạt các biện pháp nhằm phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách về hợp tác xã; tập trung xây dựng, hoàn thiện lộ trình thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các địa phương trong việc đẩy mạnh triển khai các mô hình hợp tác xã kiểu mới, phấn đấu năm 2016 mỗi huyện có ít nhất 1 mô hình hợp tác xã kiểu mới - ông Nguyễn Thiện Nhân gợi ý.

Hiện cả nước có trên 18,2 nghìn hợp tác xã với sự tham gia của gần 7,4 triệu thành viên. Doanh thu bình quân ước đạt 2.986 triệu đồng/hợp tác xã/năm, lợi nhuận bình quân ước đạt 261 triệu đồng/hợp tác xã/năm. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động ước đạt gần 1,7 triệu đồng/tháng; đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của các hợp tác xã còn thấp. Ước tính chỉ có khoảng 10% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động đạt hiệu quả tốt, khoảng 60%-70% hoạt động cầm chừng, không hiệu quả, 20%-30% đã phải ngừng hoạt động.

Đa số các hợp tác xã nông nghiệp chỉ mới cung cấp được các dịch vụ đầu vào cơ bản cho sản xuất nông nghiệp. Sự liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác còn ít và thiếu bền vững.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015./.