Chu tich Ho Chi Minh: Nguoi sang lap Ðang Cong san Viet Nam hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)