Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới các vị sư sãi, acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer.

Trong thư, ông Huỳnh Đảm bày tỏ sự phấn khởi trước việc đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong cả nước tiếp tục được cải thiện.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định đồng bào Khmer đã cùng với nhân dân cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư," "Ngày vì người nghèo"...

Khẳng định năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng, các vị sư sãi, acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức thi đua lao động sản xuất.

Ông Huỳnh Đảm tin tưởng đồng bào dân tộc Khmer sẽ tích cực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam - ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)