Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều 23/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn nguyên Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời, sự nghiệp phục vụ cách mạng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay; kính chúc nguyên Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, là tấm gương, ngọn cờ về ý chí, đạo đức người đảng viên; là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ đảng viên, thanh niên; tiếp tục đóng góp ý kiến vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Nhắc lại câu nói của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khi còn hoạt động ở Đồng bằng sông Hồng "không có dân thì làm sao sống được," Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trước đây, đoàn kết là để đánh giặc cứu nước, sau đó, đoàn kết để phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, đoàn kết để công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cho rằng, giai đoạn hiện nay, Mặt trận càng phải gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân; tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thực hiện tốt khẩu hiệu "Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết; Thành công, Thành công, Đại thành công."

Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lời đến toàn thể đồng bào chúc năm mới sức khỏe mới, làm ăn đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất, văn hóa được nâng cao.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh./.