Ngày 30/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 928/QĐ-CTN, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 923/QĐ-CTN, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, để tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 18/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII đã thông qua nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Thiện Nhân thôi kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)