Các cháu thiếu nhi chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. (Nguồn: hanam.gov.vn)

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 326 đại biểu, đại diện cho đảng viên của 10 Đảng bộ trực thuộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và chúc mừng Đại hội, mong muốn Đại hội xác định chính xác hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, phấn đấu nâng cao trình độ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, góp phần vào thế đi lên chung của đất nước.

Dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Hà Nam cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế. Trong phát triển nông nghiệp cần quan tâm đến công tác bảo quản, chế biến xây dựng thương hiệu hàng hóa thành chuỗi giá trị để nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng sức cạnh tranh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để hỗ trợ đầu tư đi đôi với phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đóng góp của nhân dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng thân thiện với môi trường; kiên quyết không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Phát triển công nghiệp của tỉnh gắn với nhu cầu phát triển lao động trong nông nghiệp, nhất là những nơi đông dân đã dành đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ; nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, đưa tỉnh trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

Phó Thủ tướng cho rằng đi đôi với phát triển kinh tế, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…; tiếp tục củng cố công tác quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để thành điểm nóng, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Tỉnh cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường nâng cao đấu tranh phòng chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc…, xây dựng Hà Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2011-2015 đạt trên 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GDP bình quân đầu người đạt 42,33 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Nông nghiệp phát triển khá toàn diện với nhiều mô hình, tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị có hiệu quả; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống của người dân được cải thiện, 100% xã đạt chuẩn về nhà ở, 90% hộ dân có nước sạch và nước hợp vệ sinh.

Tỉnh phấn đấu đến hết 2015 có 25-28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người, gấp 2,33 lần so với năm 2010. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có bước phát triển, chuẩn bị tốt các điều kiện tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục-đào tạo, du lịch.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, tăng cường ngày càng vững mạnh.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững,” trong giai đoạn 2016-2020, một số chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh đề ra là: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 10%/năm; đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 80,9 triệu đồng/người; giải quyết việc làm mới bình quân 16.000 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,3%/năm trở lên; đến năm 2020, có từ 3 huyện và 65 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh...

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Hà Nam tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX kết thúc vào ngày 24/9./.